Disclaimer

Disclaimer

Toekomst Relatie zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Toekomst Relatie doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Toekomst Relatie zijn verstrekt. Toekomst Relatie is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit je bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze website of uit je vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.

Deze website maakt gebruik van cookies om statistieken over het gebruik te genereren. Dankzij deze statistieken is het mogelijk de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de gebruikersvoorkeuren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door deze website automatisch op de computer van de gebruikers worden geplaatst. Het gebruik van cookies kan via de instellingen van de browser op de computer uitgeschakeld worden.

Toekomst Relatie behoudt zich het recht voor om deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website eigendom van Toekomst Relatie. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm.

Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van Toekomst Relatie.

Om de identiteit te beschermen kunnen namen zijn veranderd.