Privacyverklaring

U stelt vertrouwen in ToekomstRelatie en daarom nemen we de bescherming van uw gegevens serieus.

ToekomstRelatie gevestigd aan Den Heuvel 9, 5511 AK, Knegsel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens, www.toekomstrelatie.nl  Den Heuvel 9, 5511 AK, Knegsel, 06 8242 9522

Persoonsgegevens die wij verwerken:

ToekomstRelatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht, geboortedatum
 3. Adresgegevens
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres
 6. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een intakegesprek, correspondentie, telefonisch en die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening/relatiebemiddeling, gegevens die nodig zijn om single kandidaten die een nieuwe partner zoeken op gepaste wijze aan elkaar voor te stellen.
 7. Foto van de kandidaat
 8. Internetbrowser en apparaat type, IP adres
 9. Bankrekeningnummer

 

Doel:

ToekomstRelatie  maakt afspraken met kandidaten die interesse hebben om het relatiebemiddelingstraject in te gaan om een geschikte relatiepartner te vinden.

Hiertoe wordt een intakegesprek afgenomen, een foto gemaakt van de kandidaat.

Vervolgens wordt er een anoniem profiel van de kandidaat opgemaakt met vermelding van voornaam, leeftijd en regio en wat aanvullende gegevens rond beroepssituatie, gezinssituatie en persoonlijke achtergronden. Dit anonieme profiel wordt vervolgens door het bureau nog met de kandidaat doorgenomen ter afstemming of het profiel een waarheidsgetrouw beeld geeft waar de kandidaat zelf ook achterstaat.

Delen van persoonsgegevens met derden

ToekomstRelatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Het bureau noch de verwerker mogen de persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken en beiden hebben een geheimhoudingsplicht.

Verwerkingsdoelen:

Het doel van de verwerking is om juist die gegevens te verzamelen die nodig zijn om single kandidaten die een nieuwe partner zoeken op gepaste wijze aan elkaar voor te stellen, waarbij ze aanvankelijk toch nog anoniem blijven, maar er toch ook voldoende informatie gegeven wordt rond persoonlijke situatie (leeftijd, gezinstoestand, aard van beroep, verblijfsplaats, etc.) en achtergronden om alvast een tipje van de sluier op te lichten.

Nadat beide kandidaten akkoord zijn met het anonieme profiel, wordt in samenspraak met de kandidaten afgestemd op welke wijze het eerste contact wordt gelegd.

Locatie verwerkingen: Bij de verwerker thuis of op het bureau, bij de kandidaat thuis of op een publiekelijke locatie die is afgestemd in overleg tussen verwerker en kandidaat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

ToekomstRelatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

NAW gegevens: Maximaal 5 jaar na beëindiging dienstverlening. Reden: ToekomstRelatie  heeft na beëindiging 5 jaar de mogelijkheid om opnieuw in contact te komen om de dienstverlening weer op te pakken. U heeft het recht schriftelijk een verzoek te doen tot vernietiging van uw gegevens.

Overzicht met beveiligingsmaatregelen:

 • Websites zijn voorzien van SSL certificaat waardoor gegevens via een beveiligde verbinding verzonden worden.
 • Foto´s die van kandidaten gemaakt worden of van een identiteitskaart, worden direct na digitale verwerking van het apparaat verwijderd.
 • GSM´s zijn voorzien van adequate schermbeveiliging.
 • Elke PC van waaruit gewerkt wordt, is voorzien van een up-to-date virusscan.
 • E-mails worden verstuurd vanuit een veilige verbinding.
 • Gegevens mogen niet verwerkt worden op USB stick.
 • Er mogen geen onbeveiligde back-ups gemaakt worden.
 • Elke PC of laptop heeft een adequaat wachtwoord, welk gezien de lengte en de evt. combinatie van cijfers en letters, als ´veilig´ mag worden beschouwd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@toekomstrelatie.nl.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 • ToekomstRelatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen

ToekomstRelatie behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen.

Plan nu je gesprek

We komen langs of plannen een videogesprek

Contact

Neem contact met ons op

Heeft u vragen? Neem rechtstreeks contact op met onze matchmakers!

neem contact op met onze Matchmakers

Of voor algemeen contact:

085 1306965

Datingtips ontvangen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×